Pravda vítězí/Kde domov můj

Kód: 313
Neohodnoceno
1 Kč / ks
Skladem (>5 ks)

V popisu kompletní specifikace

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kde domov můj

/:Kde domov můj:/
Voda hučí po lučinách
Bory šumí po skalinách
V sadě skví se jara květ
Zemský ráj to na pohled
A to je ta krásná země
/:země česká, domov můj:/
 
/:Kde domov můj:/
V kraji znáš-li Bohumilém
Duše útlé v těle čilém
Mysl jasnou vznik a zdar
A tu sílu vzdoru zmar
To jest Čechů slavné plémě
/:Mezi Čechy domov můj:/
 
/:Kde domov můj:/
Bože velký Hospodine
Ruka Tvoje světům kyne
Tebe vzývá národ můj
Věčný Bože při něm stůj
Světovládný Hospodine
/:chraň vždy český, domov můj:/
 

Mnoho lidí cítí, že náš domov se mění a podmínky života na planetě Zemi jsou stále obtížnější. V každé době byly problémy. Ale jak je možné, že nyní globálně zasahují celý svět od starého kontinentu po nejmenší ostrůvky? Čím to je, že jsou vlády jedné řeči i úmyslu? Bible říká: „Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí.“ (Římanům 8,20-21) Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, na trápení zapomene pro radost ze svého miminka. Podobným procesem nyní prochází naše Země.

Boží protivník satan uvrhl lidstvo do hříchu a zkázy. Dobře ví, že má již jen málo času! Boží Syn Ježíš Kristus nám svou obětí daroval milost a pro své věrné brzy přijde jako Pán pánů a Král králů. Každý, kdo věří v Krista, si může s radostí přivlastnit vzácné zaslíbení: „Krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“ (1.Jan 1,7) To s sebou přináší pokoru, proměnu srdce, lásku a soulad s Božím zákonem deseti přikázání.

Poslední bitva ve sporu mezi dobrem a zlem se odehraje ve tvém srdci. Kdo bude tvým Bohem? Satan nabízející otroctví a pokrytectví, nebo Bůh projevující obětavou lásku, projevenou skutky poslušnosti a milosrdenství? V určitém čase se duchovní pozadí globálního sevření projeví. Bůh dal své znamení ve čtvrtém přikázání: „Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení…“ (2.Mojžíšova 31,13) Člověk však toto znamení změnil. Brzy budou nařízení přitvrzovat a kdo nezačne ctít zákonem vynucovaný nedělní den odpočinku, nebude moci nakupovat ani prodávat. Systém totální kontroly obyvatel se již připravuje. S velkou nadějí však můžeme říci: „My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“ (Filipským 3,20) A On jistě přijde, protože to slíbil…

Ze slov mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského

„A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou… Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“ (J. A. Komenský: Dějiny křesťanské církve)

„Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a nakonec od věčné smrti, kterou je věčné odloučení od Boží lásky a od každé šťastné radosti, již dosáhne každý, kdo věří v Boha a v Ježíše Krista, který je pravý Bůh a pravý člověk.“ (Jan Hus: Výklad víry, kapitola 5)

„Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.“ (Bible, Jan 17,17) „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Bible, Jan 14,6) „Tvá spravedlnost je spravedlivá navěky, tvůj zákon je pravda.“ (Bible, Žalm 119,142)

„Proto se, milí Čechové, držte pravdy a evangelia Pána Krista a pravda vás vysvobodí; pravda, jež je Ježíš, Pán požehnaný navěky.“ (Jan Hus: List pánům Janu z Chlumu a Václavu z Dubé, 1415)

Doplňkové parametry

Kategorie: Nabídka titulů
Formát: 105 x 148 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: