Možnost získat naše tituly zdarma

Milí čtenáři a posluchači,

i když naprostou většinu našich titulů nabízíme za velmi nízké, dalo by se říci symbolické ceny, je v některých případech možné od nás získat knihy, brožurky, letáčky, DVD, CD aj. i zcela bezplatně.

Toto je za určitých podmínek možné zejména pro naše dobrovolné spolupracovníky, kteří šíří tituly z naší nabídky bezplatně dalším čtenářům, divákům a posluchačům.

Pokud byste se i Vy chtěli připojit k těmto našim dobrovolným distributorům a získávat a šířit naše tituly zdarma dalším lidem, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@listynadeje.cz

Přejeme Vám mnoho krásných chvil strávených při četbě a poslechu našich titulů.

Za Listy naděje, z.ú, kolektiv zaměstnanců a dobrovolníků.