Podpořit tento projekt

Chcete-li nás podpořit, existuje několik možností:

a) Formou dárcovských sms, tedy DMS.

b) Darem, zaslaným na náš transparentní účet veřejné sbírky s číslem: 115-9516280227/0100. Tento účet je určen speciálně jen pro dary a všechny pohyby na tomto účtu jsou veřejně přístupné k nahlédnutí na webu Komerční banky: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-9516280227

Na dary zaslané na tento účet nemusejí, ale mohou, být sepisovány darovací smlouvy.

c) Pokud si naopak darovací smlouvu sepsat přejete, nebo chcete, aby Váš dar nebyl zveřejněn na webu Komerční banky (viz. výše), můžete nám dar zaslat na náš běžný účet vedený u Komerční banky s číslem 115-1407030257/0100. V tomto případě nás ale prosím nejdříve kontaktujte na e-mailu: info@listynadeje.cz

 

Dárci si o darovanou částku mohou snížit základ daně z příjmu.

WEB - návod pro DMS