Prosba o pomoc s financováním tohoto projektu.

Milí přátelé,
jsme rádi, že vám můžeme dodávat mnoho užitečných titulů. Jsme také vděční všem, kteří podporují naši práci. Ať již modlitbami, praktickou pomocí, či finančně. Velmi si vážíme všech sponzorů, kteří umožňují mnohým, získávat tyto tituly i zdarma. Věřte, že to ale není vůbec jednoduché, získávat potřebné množství finančních prostředků pro takové množství titulů.

Velmi si vážíme toho, že mnozí z vás si toto uvědomují a snaží se tento projekt podporovat i finančně, třeba i tak, že knihy dle svých finančních možností od nás kupují, nebo oslovují sponzory. Velmi by nám pomohlo, kdyby se co nejvíce z těch z vás, kteří od nás dostáváte tituly zdarma, pokusilo najít si svého sponzora, který by tyto tituly, zasílané zdarma, sponzoroval. Na každé "sponzorované" faktuře je uvedena částka, kterou u této zásilky sponzorujeme. Ideální by bylo, kdyby se vám dařilo získávat sponzory na podobný objem financí, jaký je uveden na daných fakturách, jako "zákaznická sleva".

Navrhujeme, že by daný sponzoři zasílali tyto prostředky na náš sbírkový transparentní účet s číslem 115-9516280227/0100, vedený u Komerční banky a s variabilním symbolem, kterým by bylo číslo odběratele. Toto číslo bude bývat uvedeno na každé faktuře u odběratele. Každý by si tedy sám mohl zkontrolovat, jakou částkou jej "jeho" sponzor kdy podpořil.

Náhled pohybů na tomto transparentním účtu je k dispozici všem zde:  https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/listy-nadeje-z-u-listy-nadeje-z-u-czk

Je také velkou škodou, že tam málo z vás využívá možnost naší podpory formou DMS. Pokud nám nepřijde měsíčně minimálně 100 DMS, mohou nám projekt DMS i zrušit, a to by byla velká škoda. 

Zvažte prosím, jestli nám opravdu nemůžete nějak pomoci financovat tento užitečný projekt. Možností je opravdu mnoho.

Přejeme vám požehnaný den, kolektiv Listů naděje, z.ú.

Seznam přijatých darů formou DMS