GLOW - Více než náboženství

Kód: 234
Neohodnoceno
1 Kč / ks
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

V popisu kompletní specifikace

Detailní informace

Detailní popis produktu

Proč je některé zboží zabaleno v tvrdých plastových obalech, které se tak špatně rozbalují? Asi jste to už zažili. Přinesli jste si z obchodu nový MP4 přehrávač nebo třeba jen kuchyňský nůž zatavený ve vytvarovaném, tvrdém plastu, s lákavým reklamním obrázkem pod ním. Pokoušíte se natrhnout plast prsty, ale rychle to vzdáte. Pomůžou nůžky, ale vyžadují určitý úhel řezu a jistou zručnost. Po několika minutách úsilí je vám konečně dopřán přístup k něčemu, co má často čtvrtinovou nebo osminovou velikost původního balení. Uf. Uchrání vás to ale od dalšího nakupování, přestože jste s tímto typem obalu tak zápasili? Samozřejmě že ne. Je to pouze obal. Pokud je výrobek dostatečně přitažlivý, koupíte si ho a rozbalíte, ať se děje cokoli.

Představte si svět bez obalů. Svět, ve kterém by věci, lidé a myšlenky byly prezentovány tak, aby vypadaly opravdově. Žádné předstírání. Žádné plasty. Co kdybychom mohli získat to, co potřebujeme, bez toho vnějšího plastového obalu…

Podobný problém mají dnes lidé i s náboženstvím – mnozí cítí, že se nemohou propracovat přes složité vrstvy obalu. V minulosti bylo náboženství skutečně prostředkem korupce a krutosti. Kazatelé, kněží a duchovní manipulovali duchovními potřebami jednotlivců ve svůj vlastní prospěch. Národy byly rozděleny kvůli jedné náboženské skupině bojující proti druhé. Mnohá obvinění vznesená proti náboženství byla žel pravdivá. Zklamání z působení náboženství v dějinách, představující "plastový zevnějšek", je pochopitelné, ale vztahuje se především na organizované náboženství – církev. Mnozí lidé proto nemají kladný vztah k církvi, ale milují Ježíše. Jsou nedůvěřiví k členství a organizaci, ale jsou otevření k osobě Ježíše. Gándhí, největší vůdce indického hnutí za nezávislost dvacátého století, řekl: "Mám rád vašeho Krista, ale nemám rád vaše křesťany. Vaši křesťané se ve velké míře nepodobají vašemu Kristu." Zdá se, že je tu velký kontrast mezi Kristem a křesťany. Možná jste to také takto cítili.

Skutečný Ježíš

Ironií je, že Ježíš byl viditelně "proti obalům". Ve svém kázání káral zneužívání a zlé skutky v náboženské organizaci. V Kázání na hoře řekl: "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit" (Matouš 5,17). Ježíš přišel, aby objasnil skutečný smysl náboženství, "Zákon a Proroky", to, co bylo překrucováno a zneužíváno.

Dokonce i Písma, ze kterých Ježíš kázal, předpovídala, že v budoucnu přijde falešné, zkažené křesťanství. Bude působit celosvětové utrpení a pronásledovat ty, kteří se odlišují od jeho učení, jež špatně představuje Boha. Podle starozákonního proroctví představitel tohoto nepravého náboženství "vedl válku" s každým, kdo s tímto náboženstvím nesouhlasil, a "přemáhal je" (Daniel 7,21). Ale i přes obviňování náboženství v minulosti a v budoucnosti nehledal Ježíš způsob, jak ho zničit, ale jak objasnit jeho skutečný smysl.

Před svojí smrtí na kříži byl Ježíš předveden před Piláta, římského vládce. Když ho Pilát vyslýchal ohledně zatčení římskými vojáky a židovskými vůdci, Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud" (Jan 18,36). Ježíš učil, že skutečné náboženství nemá nic společného s úspěchem či mocenským vlivem ve světě ani s osobním prospěchem. Otevírá brány k něčemu, co je za tímto světem.

Ježíš přišel nabídnout čistou a ryzí duchovnost, transcendentní, přesto velmi praktický způsob, který se nezabývá pouze našimi lidskými problémy, ale řeší otázky, které nás přesahují. Jak může Bůh, který je všemocný, všudypřítomný a vševědoucí, dovolit utrpení? Jak se dobro vypořádává se zlem, mocí nebo něčím jiným? Ježíšova řešení byla taková, jaká svět ještě nikdy předtím nepoznal. Říkal: "Mé království není z tohoto světa."

Představte si náboženství bez obalů. Co kdybyste poznali pravdivé záměry, učení, charakter a uvažování Ježíše Krista, a to způsobem, jak to On skutečně myslel? Žádné předstírání. Žádná omáčka kolem. A co když existuje způsob, jak porozumět Kristu v jeho čistotě? Co kdybyste uměli rozumět lásce, pokoji, radosti a víře hlouběji, než jak to zobrazují televizní seriály nebo náboženské výklady – opravdu tak, jak o nich Ježíš mluvil a jak je projevoval ve svém životě? Co kdybyste mohli porozumět Ježíšovu učení bez politického vlivu a náboženských doktrín, které ho během uplynulých staletí pokroutily? Co když Ježíš nebyl pomateným buřičem nebo jen obyčejným dobrým učitelem? Co když byl něčím víc, než co může jakákoli lidská bytost vymyslet, víc než někdo z dlouhého seznamu moudrých mužů? Spisovatelka Ellen G. White vystihla skutečného Ježíše těmito slovy: "Ježíš byl dokonalým vzorem toho, jací bychom měli být my. Zákon svého Otce dodržoval nejpřísněji, a přece se pohyboval v dokonalé svobodě. Projevoval nadšení, a přece byl klidný, střízlivý a vyrovnaný. Byl povznesen nad běžné záležitosti světa, a přece se nevylučoval ze společnosti. Jedl s celníky a hříšníky, hrál si s malými dětmi, bral je do náruče a žehnal jim. Svojí přítomností ozdobil svatební hostinu. Plakal u hrobu Lazara. Jeho horlivost se nikdy nezvrhla do posedlosti ani jeho zásadovost do sobecké zatvrzelosti. Jeho laskavost nikdy nezaváněla slabostí, jeho soucit nebyl sentimentální. Spojil nevinnost a sílu dítěte se silou muže, vše pohlcující oddanost Bohu s jemnou láskou k člověku. Disponoval velitelskou důstojností spojenou s pokornou milostí. Projevoval neoblomnou pevnost i mírnost… Nemáme šest vzorů vhodných k následování, ani pět. Máme pouze jeden – a tím je Ježíš Kristus."1

Více než náboženství

Chceš se dostat pod obal? Měl bys udělat rozhodnutí, které potřebují udělat miliony lidí, ale obávají se toho. Udělal bys tak první krok ke spatření, poznání, a dokonce k víře v neposkvrněnou osobu, charakter a život Ježíše. Udělej tento krok tím, že si přečteš nejobsažnější knihu o Ježíšově životě, učení a proroctví: Touhu věků. Jak název naznačuje, tato kniha poukazuje na to, proč, navzdory "obalům", Ježíš vybízí k naději, proměně a oddanosti.

1. In Heavenly Places (Na nebeských místech), Ellen Gould White, str. 54. Knihu Touha věků od Ellen White si můžete zakoupit na www.adventorion.cz.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: