GLOW - Tajemství duševního zdraví

Kód: 233
Neohodnoceno
1 Kč / ks
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

V popisu kompletní specifikace

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tajemství duševního zdraví

David DeRose, MD, MPH, a Bernell Baldwin, PhD, neurovědec

V roce 1944 poslali nacisté šestnáctiletou Maďarku Edith Egerovou do nechvalně známého Auschwitz, koncentračního tábora smrti. Přestože byla velmi hubená, byla ušetřena plynových komor, ve kterých hned po příjezdu skončili její rodiče. Postupně ji přepravovali z jednoho tábora do druhého. Edith byla již tak vyzáblá, že se v květnu 1945 přiblížila smrti a upadla do bezvědomí. Dozorci se domnívali, že je mrtvá, a tak ji hodili do masového hrobu za táborem Gunskirchen. Následující den došlo k osvobození. Jakoby zázrakem si jeden americký voják všiml, jak se uprostřed mrtvol pohybuje Edithina ruka. Zachránil tak tehdy třicetikilovou dívku od jisté smrti.1

Jestliže měl někdo důvod být ovládán životními okolnostmi, byla to Edith Eger. Navzdory svým strašným životním zkušenostem však nepodlehla pocitům hořkosti, nenávisti nebo zoufalství. Nejenže přežila, ale dokázala tyto zážitky využít ke svému dobru.

Vdala se za pilota Československé osvobozenecké armády, vychovala tři děti a získala titul Ph.D. v psychologii. Kdybyste někdy potkali doktorku Edith nebo ji slyšeli mluvit, pravděpodobně byste ji zařadili mezi nejpozitivnější osoby, se kterými jste se kdy setkali. Ona sama tvrdí: "Navzdory populárním teoriím neexistují na tomto světě žádné oběti – pouze ochotní účastníci daných situací a okolností. Nemůžete mít vždy pod kontrolou to, co se kolem vás děje, ale můžete ovlivnit, jak na to zareagujete."2

Nové důrazy v psychologii

Život doktorky Edith Eger je výmluvným svědectvím pro všechny odborníky v oblasti duševního zdraví. Je důkazem, že všichni máme schopnost rozvíjet optimistický postoj, a to i v době neúspěchů a obtíží.3 Je tomu skutečně tak: zatímco většina z nás věří, že naše emoce jsou ovlivněny okolnostmi, kterým jsme vystaveni, pravda je jiná. Můžeme ovládat své emoce navzdory okolí!

Naše emoce jsou však ovlivnitelné více faktory, nejen našimi myšlenkami. Nejpozoruhodnější je, že na náš emoční stav má hluboký dopad naše každodenní volba životního stylu. Podívejme se na několik faktorů, které nám mohou pomoci ovládat své emoce a dělat správná rozhodnutí v každé situaci našeho života.

Stravovací doporučení

Studie na zvířatech ukázaly, že nezdravé stravovací návyky poškozují mozkové spoje týkající se emocí, a to jak během vývoje, tak i v dospělosti. Mezi výživové nedostatky patří například nadměrný příjem soli nebo strava bohatá na tuky.4 Výsledky studií můžeme shrnout do následujících doporučení: zvolte si stravu, která klade důraz na nízký příjem sodíku, na vysoký příjem celistvé rostlinné stravy bohaté na živiny (ovoce, celozrnné obiloviny, zelenina, ořechy, luštěniny a semena) a omezuje nebo eliminuje živočišné produkty a přidané tuky.

Vyhněte se návykovým látkám

Alkohol má krátkodobý vliv na zvýšení hněvu, zuřivosti a násilí. Agresivní stavy způsobuje ochromení kontrolních buněk ve vrchní části mozku. Tím nedochází k omezování mozkových drah v spodní části mozku reagujících na hněv, jak mohou dosvědčit miliony zneužívaných rodin. Dlouhodobé užívání alkoholu má ještě vážnější důsledky. Zmiňované kontrolní buňky jsou zabity již jen 60 ml alkoholu denně, zatímco mnohem odolnější buňky ve spodní části mozku jsou na tom daleko lépe. Výsledkem je trvalá nerovnováha v mozku, která upřednostňuje emoční centra ve spodním mozku. Mechanismus řízení mozku mohou také poškodit další látky negativně ovlivňující mozek. I marihuana má za určitých okolností schopnost uvést mozek do trvalé nerovnováhy.

Pohyb

V každém plánu rozvoje a udržení duševního zdraví by mělo být zařazeno pravidelné fyzické cvičení. Doporučujeme, aby se fyzická aktivita stala součástí vašich každodenních aktivit. Výzkum prokázal, že cvičení snižuje hladinu stresu a zvyšuje emoční pohodu (včetně snížení deprese a úzkosti).5 Studie také ukázaly, že cvičení znatelně zvyšuje úroveň hormonu nazývaného oxytocin, který zlepšuje emoční zdraví.

Pečlivě si vybírejte hudbu

Hudba má velký vliv na oblast emocí v mozku známou jako limbický systém. V závislosti na druhu hudby mohou být podníceny pozitivní nebo také negativní emoce. Přesná měření limbických struktur potvrzují, že harmonická hudba navozuje příjemné emoce, zatímco disharmonická hudba může spustit emoce negativní.6 Proto bychom měli výběru hudby věnovat zvýšenou pozornost. Vybírejte si pouze tu hudbu, která pomáhá zachovat kontrolu nad emocemi a udržet jejich rovnováhu.

Televize a emoční nestabilita

Do emoční nevyváženosti nás snadno dostane i nevhodný výběr televizních či internetových pořadů. I tady platí, že se stáváme tím, na co se díváme. Naše mysl je formována tím, na co se pravidelně díváme. Jestliže nám tedy opravdu jde o naše duševní zdraví, stanovme si zásady, podle kterých si budeme vybírat takové pořady, které nás budou pozitivně ovlivňovat. Pokud tato omezení budou pro vás problémem, zvažte několikatýdenní (nebo i delší) pauzu v používání televize, internetu, DVD a dalších obrazových médií. Přestože si možná něco takového neumíte ani představit, bude takovýto oddych od médií pro vás velkým přínosem.

Hodnotný čas s rodinou

Čas investovaný do elektronických médií mnohdy oslabuje rodinné vazby. Pro své duševní zdraví však potřebujeme mít fungující rodinné vztahy.7 Je proto velmi důležité upřednostnit čas aktivně strávený s naší rodinou. Naplánujte si společné činnosti, které jsou zábavné, zajímavé a naplňující.

Důvěra a emoční zdraví

Ve chvíli, kdy prožíváme důvěrné přátelství s jednou nebo více osobami, vznikají ve vyšším centru mozku elektrické a chemické "signály důvěry", které snižují, a někdy dokonce i zcela potlačují pocit strachu proudící přes centra v dolním mozku. Důvěra pomáhá ovládat úzkost a stres.8 Mezi chemické nositele důvěry patří hormon oxytocin.9 Zvýšená úroveň oxytocinu také zlepšuje mezilidské vztahy. Proto jedním ze způsobů, jak zlepšit emoční zdraví, je vytvořit si důvěrnější přátelské vztahy. Důležitá je důvěra k druhým lidem, ale stejně tak potřebná je i důvěra v milujícího Boha.

Učit se důvěřovat Bohu

Lidé instinktivně dobře reagují na čestnost a spolehlivost druhé osoby, zejména když z její strany cítí upřímný zájem o jejich blaho. Pociťujeme jej tehdy, když společně trávíme čas a vzájemně se svěřujeme se svými zkušenostmi. Stejným způsobem si vytváříme důvěru v Boha, když si ověřujeme jím daná zaslíbení zapsaná v Bibli a zakoušíme jeho vedení v našich životech. Žalmista vybízí: "Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu" (Žalm 34,9). Sám Bůh nás zve: "Pojďte ke mně … učte se ode mne … a naleznete odpočinutí svým duším" (Matouš 11,28.29). Proč si během dne neoddělit trochu času na čtení Bible? Můžete začít třeba s evangeliem Marka. Možná vás překvapí, že v Bibli objevíte Boha, který je mnohem důvěryhodnější než většina lidí, dokonce než ti, kdo tvrdí, že Boha následují. A zároveň si možná uvědomíte, že máte vaše emoce více pod kontrolou.

Najděte si Klub zdraví ve vašem městě: www.zivotazdravi.cz

 

1) http://www.heroicjourney.com/pages/about/edieeger.htm. Článek z 15. dubna 2014.

2) http://www.dreee.com/survival_skills.html. Článek z 9. září 2014.

3) Například Seligman, M. K. Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life /Faktor štěstí. Proč optimisté žijí déle/. 2006. Vintage Books.

4) Chugh, G., a kol. A high-salt diet further impairs age-associated declines in cognitive, behavioral, and cardiovascular functions in male Fischer brown Norway rats /Strava s vysokým obsahem solí dále zhoršuje s věkem související pokles kognitivních, behaviorálních a kardiovaskulárních funkcí u samců krys norského Fischera hnědého/. J Nutr. září 2013;143(9):1406–13.

5) Například Hamer, M., a kol. Physical activity, stress reduction, and mood: insight into immunological mechanisms. Methods Mol Biol. 2012; 934:89–102.

6) Koelsch, S. Towards a neural basis of music-evoked emotions /Pohled na neurální základ emocí vyvolaných hudbou/. Trends in Cognitive Sciences. 2010. 14(3):131–137.

7) Spolupráce v oblasti behaviorálního zdraví v Novém Mexiku. Mental and Emotional Well-Being. http://www.bhc.state.nm.us/pdf/mental-emotional-well-being.pdf. Článek z 16. dubna 2014.

8) Heim, C., a kol., Lower CSF oxytocin concentrations in women with a history of childhood abuse /Nižší koncentrace oxytocinu v CSF u žen s anamnézou zneužívání v dětství/. Mol Psychiatry, 14(10):954–8.

9) Zak, P. J., a kol. Oxytocin is associated with human trustworthiness /Oxytocin je spojován s lidskou důvěryhodností/. Horm Behav, 48(5):522–7, 2005.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: